IDEAL DM – Herceg Novi, MAGIAL D.O.O. Herceg Novi
AL bravarija

AL bravarija

AL bravarija

Alumil partner Ideal DM

Alumil – partner IDEAL DM-a

ISO9001-ALUMIL sertifikat

ALUMIL S.A. je najveći privatni industrijski kompleks Jugoistočne Evrope sa proizvodnim kapacitetom za kompletne sisteme od aluminijuma i ubraja se među najpriznatije distributere ovih sistema za građevinsku primenu u Evropi.
Danas je Alumil u jugoistočnoj Evropi:

  • prvi u ekstruziji aluminijumskih sistema profila
  • prvi u prodaji
  • prvi u izvozu
  • prvi u razvoju
  • prvi u investicijama
  • prvi u stvaranju novih dostignuća
  • prvi u industriji

Sa više od 30 godina iskustva, ALUMIL S.A. je jedna od najrazvijenijih kompanija u oblasti planiranja i proizvodnje ekstrudnih proizvoda, sa proizvodnim linijama najnovije tehnologije u svim svojim postrojenjima. ALUMIL proizvodi aluminijumske sisteme za svu vrstu primjene,koje se projektuju,unapređuju i testiraju u Sektoru za istraživanje i razvoj grupe Alumil, a potom i sertifikuju od strane međunarodno priznatih instituta,kao što su njemački IFT ROSENHEIM, američki A.A.M.A. , italijanki INSTITUTO JORDANO, grčki EKANAL (Grčki aluminijumski razvojni centar) , i td.
Aluminijumski sistemi za svaku primjenu u građevinarstvu sertifikovani su po najvišim standardima od strane najeminentnijih internacionalnih institucija za testiranje. Među njima su rješenja za fasade, skylight, prozore, vrata, ograde, roletne i mnoga druga. Aluminijumski kompozitni paneli sa aluminijumskim sistemima primjenjuju se u oblaganju unutrašnjih i spoljašnjih uzvišenja.